شرکت آریا تجارت اکسیر

شرکت آریا تجارت اکسیر

این شرکت با تجربه و دانش چندین ساله در حوزه کشاورزی اعم از سم و کود کشاورزی و انواع بذر در کشور، اخیرا با تولید و نوآوری در کود عالی با برند آنتک با ارزش آفرینی و ارتقا به اقتخار قابل اعتبار در کشور عزیزمان نائل گردید.

این شرکت در راستای همسویی با سایر همکاران در گروه بازرگانی افضل تجارت در ابتدای سال ۱۴۰۰ عضو هلدینگ مربوطه گردیده و بعنوان شرکت تحصصی حوزه کشاورزی در هلدینگ نقش اجرایی را دارد. کارت بازرگانی احتصاصی، مجوز پخش سراسری و نیز نمایندگی از شرکت های معتبر جهانی از جمله اقدامات اخیر این شرکت می باشد.

در حال حاضر آمادگی هر گونه تعاملات با شرکت ها و کارخانجات مرتبط و نیز فعالین اقتصادی و صنعت کشاورزی و صنایع تبدیلی را اعلام می نماید.